M U H A T A B I M I Z MT A H A MA K Y O L . . .


Taha Bey'e gel, imajını toplasın

MHP'nin derdi, Taha Bey'i sarstı

Üzmeyin artık Taha Bey'i !

Taha Bey cinayeti çözmüş

Terör ve teknoloji meseleleri de çözüldü


"Sizi biliyorum, içinizden çıktım, bana güvenebilirsiniz ahbap!"
Taha Bey'e gel, imajını toplasın

 

Milliyet yazarı ve CNN Türk'ün Genel Müdürü Taha Akyol, görüş ve önerilerini gazete köşesi ve televizyon ekranından yayabilme hakkını yeterli görmüyor olmalı. Çünkü 10 Temmuz günü yazdığı yazıda, açıkça, MHP'nin akıl hocalığına talip oldu. Kendisi 12 Eylül 1980 öncesinde Hergün gazetesinde ılkücü harekete yön vermeyi amaçlayan siyasî analizler yazardı. Sonra, izledğimiz gibi, her derde deva, geniş kapsamlı bir liberalizmin kararlı bir savunucusu oldu. Ancak şimdi, tıpkı Akyol'un liberalizmi gibi, MHP de neyi kapsayıp neyi dışladığı kolayca anlaşılamayan, ne olduğu belirsiz bir hale gelince, ikisinin yolları yine kesişecek hayırlısıyla. Yani Akyol'un önerdiği -veya istediği- gibi, bu partinin yönetimi, "MHP açısından 'itimat edilebilir' nitelikte çeşitli uzman ve işadamlarıyla görüşerek" iş yapmayı seçerse.

Akyol'un "MHP'nin kaygıları" başlıklı yazısına beraberce göz atalım.

MHP Türkiye aleyhine iş yapmaz

Şöyle başlıyor:

"Dün sabah MHP'li bazı bakan ve yöneticilerle görüştüm. 'Kriz çözülecek' diyorlardı. Devlet Bakanı Faruk Bal şunları söylüyordu: 'Taha Bey, siz MHP'yi çok iyi bilirsiniz. ıçinden çıktınız. Biz Türkiye'nin aleyhine bir iş yapar mıyız?"

Şunları bir kenara kaydedelim:

1. Taha Akyol'un MHP'yi "çok iyi bildiğini" MHP'den bakan olmuş bir kimse bizzat söylemektedir.

2. Akyol, MHP'nin "içinden çıkmış"tır. (Bugüne kadar "çıkmış" olduğunun vurgulanmasını tercih etmekteydi, bu yazıda "içinden" kısmını önemsemekte, belli ki.)

3. MHP "Türkiye'nin aleyhine bir iş" yapar mı hiç?

Devam edelim.

Enis Öksüz de söyledi nitekim

Elbette son didişmelerde MHP'den değil IMF-hükümet-piyasa cephesinden yana olan liberal Taha Akyol, bunun üzerine, "Peki nedir kardeşim bu çıkardığınız kavga gürültü?" demiyor, tuhaf bir şekilde. Diyor ki: "Konuyu somutlaştırdım." Bu somutlaştırmanın içeriği de, "IMF ile anlaşmanın yürümesi, kredi dilimlerinin açılması, piyasalara güven verilmesi" haliyle. Sonrası bakın nasıl geliyor:

"Bal bunları da doğruladı." Yani, neyi "doğrulamış" MHP'li bakan? Partisinin bu açılardan -en azından Akyol'a göre- yanlış yaptığını mı? Nitekim, lafın devamından, MHP lideri Bahçeli'nin "sorun çözme yeteneğine güven"den falan, bunu anlıyoruz.

Taha Akyol şöyle sürdürüyor, "Türkiye'nin aleyhine iş yapmaz" MHP efsanesini:

"Sabah, Ulaştırma Enis Öksüz de 'Türkiye'nin yararına nasıl çalıştığımızı tarihler yazacak' diyordu ve ekliyordu: 'Ne karar alınırsa biz uyarız.' Ve liderler zirvesinden çözüm çıktı: Telekom'da IMF'yi tatmin edecek bir düzenlemeye gidiliyor."

Ne kadar zor bir pozisyon, görüyorsunuz. Liberalizm, Enis Öksüz'ü mahkûm etmeyi gerektiriyor, öte yandan MHP "Türkiye'nin aleyhine iş yapmaz"...

MHP iyi niyetli, imajı yamuk

Yazının devamında, Akyol MHP'lilerin "medyada kendilerini sorumlu tutan yorumlardan rahatsız" olduğunu anlatıyor, MHP'lilerle Kemal Derviş arasındaki güven sorunundan sözediyor.

Ve geliyoruz son kısma:

"MHP'lilerin iyi niyetinden kesinlikle şüphem yok. Ama Türkiye yönetilecek ve IMF ile imzalanan program da yürüyecek. MHP olaya bir de iki açıdan bakmalıdır:

- Ya Kemal Derviş de iyi niyetliyse ve IMF'nin isteklerini aktarmak ona düştüğü için IMF'yle özdeş bir görüntü ortaya çıkıyorsa?

- ıkincisi, piyasalar nasıl algılıyor? MHP'liler MHP'yi sorumlu veya 'sebep' gösteren haber ve yorumlara kızıyorlar. Ama ya medya piyasadaki kaygıları, piyasadaki psikolojik tepkileri yansıtıyorsa..."

Bunları, Akyol'un Bahçeli ve MHP yönetimine ilk önerisi izliyor: "Piyasanın nabzını tutan, piyasadaki kaygıları ve umutları bizzat yaşayan işadamlarıyla, güvendikleri, hattâ MHP'li işadamlarıyla sık sık görüşmeli..."

Sonra öbür öneri geliyor:

"MHP, ilişki çevresini genişleterek, özellikle dünya ekonomisi ve Türk ekonomisinin nabzını tutan ve MHP açısından 'itimat edilebilir' nitelikte çeşitli uzman ve işadamlarıyla görüşerek daha objektif değerlendirmeler yapabilir, yapmalıdır da."

"ıtimat edilebilir" uzmanlar kimler olabilir? Meselâ "MHP'yi çok iyi bilen", hele onun "içinden çıkmış" birileri olmayacaksa?

Ve: P.R. için uzman gerek

Yazının sonunda Taha Akyol, bakın sözü nasıl bağlıyor:

"O zaman 'MHP yüzünden' veya 'IMF bastırdı, MHP geri adım attı' gibi MHP'yi rahatsız eden algılamalar ortadan kalkar, en azından azalır. MHP bunu yapmazsa en haklı olduğu yönleri bile anlatmakta zorlanabileceği bir imajı oluşabilir."

Akyol danışmanlık, yol göstericilik talebine kendini o kadar kaptırmış ki, "MHP'yi rahatsız eden algılamalar" dediği şeylerin düpedüz son birkaç haftanın gerçekleri olduğunu unutmuş. Yani şimdi son gerilim "MHP yüzünden" olmadı mı? Veya "IMF bastırdı, MHP geri adım attı" gibi bir "algılama" gerçeğe uymuyor mu? Tabiî ki burada bunları tartışmıyoruz. Sadece, normal zamanda Taha Akyol'a göre de gerçekliği su götürmez olguların, şimdi burada, MHP yönetimine seslenilen bir yazıda nasıl ifade edildiği gözümüzden kaçmasın diye kurcaladık.

Özetleyerek bitirelim:

MHP'nin Türkiye aleyhine iş yapmayacağı kesindir. MHP'lilerin iyi niyetinden şüphe duyulamaz. Ama MHP işi bilenlere danışmadığı için imajı yamuktur. MHP bu nedenle "itimat edilebilir" uzmanlara ihtiyaç duyduğunu kabul etmelidir. Taha Akyol MHP'nin içinden çıkmıştır ve onu çok iyi bilmektedir.


MHP'nin derdi, Taha Bey'i sarstı

 

MHP'ye siyasî kılavuzluk yapma girişimleri şimdilik boşa çıkan Milliyet köşeyazarı Taha Akyol, bu partinin öndegelenlerine kendisinin onların "içinden çıktığını", "MHP'yi çok iyi bildiğini", bu parti açısından "itimat edilebilir" olduğunu anlatmaya çabalarken, sanırım iyice havaya girdi. Bakın, Akyol bakan Enis Öksüz'ün istifasından nasıl sözetti: "Enis Öksüz onurlu bir davranışla istifa etti. Böylece şahsıyla ilgili spekülasyonlar yapılmasını önlediği gibi, bu spekülasyonların ekonomik programa zarar vermesinin de önüne geçmiş oldu. Hayırlı olsun" (18 Temmuz). ışte, "itimat edilebilirlik" buna denir!


Üzmeyin artık Taha Bey'i!

 

Kaç gündür izliyorsunuz, nasıl üzülüyorum. Taha Bey elinden geleni yapıyor, ama "içinden çıktığı", "çok iyi bildiği" ve nezdinde "itimat edilebilir" bir uzman olduğu parti, MHP, kendisine kulak vermiyor. E, tabiî, Taha Bey de haklı olarak, "MHP yıpranıyor" diye yazmak zorunda kaldı 19 Temmuz'da, Milliyet'teki köşesinde. MHP'ye sesleniyorum: ızmeyin artık Taha Bey'i. Taha Bey'e sesleniyorum: Siz de MHP'nin sizin zannettiğiniz şey olmadığı ihtimalini bir düşünün. Çırpınışınızı izliyor, biz de üzülüyoruz. Valla yine içim bir fena oldu...

 

<<< TAHA AKYOL İLE İLGİLİ ÖTEKİ YAZILAR


KÖŞEYAZARLIĞI VE YAZARLARIYLA İLGİLİ YAZILARIN TOPLU LİSTESİ >>>